INSTRUKS 2019

  Vedrørende indberetning og opkrævning af forædlerafgift

   

  Hjemmel: Bekendtgørelse nr. 1664 om forædlerafgift på markfrø af 14. december 2018.

   

  Der skal indberettes og indbetales afgift for sorter af afgiftsbelagte arter, der omsættes på det danske marked, og som fremgår af sortsliste – se evt. disse links:

  TystofteFondens hjemmeside http://www.tystofte.dk/sorter-status/officiel-sortsliste/)
  EU-Kommissionens hjemmeside
  http://ec.europa.eu/food/plant/plant_propagation_material/plant_variety_catalogues_databases/search//public/index.cfm?event=SearchForm&ctl_type=A   
  OECD’s hjemmeside (
  Sorter på OECD’s sortsliste)

   

  Virksomheden skal:

  • Opkræve de aktuelle forædlerafgifter i markedsåret, 1. juli - 30. juni på produceret og/eller importeret frø ved salg til forbruger eller til en i Planteforædlingsfonden, ikke registreret virksomhed.

    

   (Ved handel med afgiftspligtigt frø mellem virksomheder, aftales det internt, hvilken virksomhed der opkræver afgiften ved salg til forbruger. En sådan aftale er Planteforædlingsfonden uvedkommende).

    

  • Indsende elektronisk indberetning til Planteforædlingsfonden senest d. 31. august 2019 på de i markedsåret 2018/2019 solgte frømængder på sortsniveau til emml@lf.dk. Indberetningen SKAL ske i form af udfyldt indberetningsskema udsendt af Planteforædlingsfonden. Skemaet skal indsendes i excel-format. Sortsblandinger skal indberettes som særskilte sorter efter andel af den samlede mængde og anføres i indberetningsskemaet på sortsniveau. Findes sorten ikke allerede på hovedskemaet anvendes særskilt skema. Der skal på det særskilte skema angives præcis sortsejer eller dansk repræsentant.

    

  • Senest d. 31. august 2019 indbetale den samlede forædlerafgift til Planteforædlingsfonden.

    

  • Indsende revisorerklæring på indberetningens overensstemmelse med virksomhedens afregninger. Såfremt indberetningen IKKE overstiger 10.000 kr. ekskl. moms er der ikke krav om revisorerklæring. Revisorerklæringen indsendes snarest og senest d. 15. september 2019.

   

  Virksomheden kan:

  • -virksomhedens revisor bedes benytte standard revisorerklæring som angivet på fondens hjemmeside

   

   

  Bemærk, at Planteforædlingsfonden ikke kan udbetale skyldige afgifter til sortsejere før alle indberetningsskemaer, indbetalinger og revisorerklæringer er fonden i hænde.

   

   

  Bemærk, at bekendtgørelsens muligheder for sanktioner tages i anvendelse uden yderligere varsel.