Om fonden

Baggrund
Planteforædlingsfonden, der oprettedes i 1973 i forbindelse med Danmarks tiltræden til EF, er en produktionsafgiftsfond oprettet i medfør af Landbrugsstøtteloven.

Formål
Fondens formål er at styrke frøbranchens udviklingsmuligheder og konkurrenceevne. Fonden yder støtte til projekter indenfor dette formål, og som er i overensstemmelse med lovgivningens bestemmelser.  Læs mere om fonden

Privatlivspolitik for Planteforædlingsfonden

Læs mere om Privatlivspolitik

 

TIL OPLYSNING

Særligt om næste markedsår 2019/2020:

For så vidt angår opgørelsen af salget 1. juli 2019 til 30. juni 2020 skal der senest den 31. august 2020 alene indsendes opgørelse. Der betales ikke afgift af salget 1. juli 2019 til 30. juni 2020. Opgørelsen skal vise de beregnede afgiftsbeløb fordelt på arter og sorter og skal angive sortsejerens navn i henhold til sortsliste (BEK nr. 1664, § 3).

De særlige omstændigheder skyldes den såkaldte Tørkepakke i forbindelse med tørken 2018.

Det foreslås, at firmaerne på deres fakturaer til deres kunder i perioden 1. juli 2019 til 30. juni 2020 tydeliggør, hvor meget afgiften til Planteforædlingsfonden i princippet udgør. Eventuelt kan man på fakturaen skrive, hvor meget afgiften ville have været i perioden og samtidig kreditere beløbet.

Fra 1. juli 2020 skal den normale afgiftsprocedure genoptages.

I øvrigt henvises til gældende bekendtgørelse.

 
Vedtægter for Planteforædlingsfonden
Mark
Læs fondens vedtægter.