Om fonden

Baggrund
Planteforædlingsfonden, der oprettedes i 1973 i forbindelse med Danmarks tiltræden til EF, er en produktionsafgiftsfond oprettet i medfør af Landbrugsstøtteloven.

Formål
Fondens formål er at styrke frøbranchens udviklingsmuligheder og konkurrenceevne. Fonden yder støtte til projekter indenfor dette formål, og som er i overensstemmelse med lovgivningens bestemmelser.  Læs mere om fonden

Privatlivspolitik for Planteforædlingsfonden

Læs mere om Privatlivspolitik